top of page

Elmúló holnap 

Holnap

 

Megtörtént már, csak még nem tudod

Benne élsz, mégsem láthatod

Hívón fénylik az alagút

Utad mégis csak visszaút

 

Annyi kérdést felteszel

A Mester többé már nem felel?

Minden tegnap egy árulás

Mégis várod, hogy eljöjjön a holnap

Egy másik holnap

Csak még egy holnap

Elmúló holnap

 

A választásra most készen állsz

A kérdés eldől, de jól vigyázz

Nem láthatta meg még senki más

Az érem másik oldalát

 

Lényed tűnő látomás

Az élet apró villanás

Minden tegnap egy árulás

Mégis várod, hogy eljöjjön a holnap

Egy másik holnap

Csak még egy holnap

Elmúló holnap

 

Mindent elhagytál

Fájdalom sincs már

Az ősi kín nem fáj

Így hazudj tovább

Fading Tomorrow

Tomorrow

 

It’s all around but you’ve never seen

No one else you have ever been

The gate is open to anyone

The step inside is a never-done

 

Many questions passed you by

Find an answer you can but try

Every day is a cautious lie

Always longing to reach a new tomorrow

Any tomorrow

One more tomorrow

Fading tomorrow

 

Getting ready to emulate

Useless hope, it is rather fate

The coin is up and you have to see

Which way it lands, where you’re gonna be

 

Your soul is easy lightening

Your flesh is unseen tiny thing

Every day is a cautious lie

Always longing to reach a new tomorrow

Any tomorrow

One more tomorrow

Fading tomorrow

 

Every now eats time

Every pain comes alive

Every god lets you die

Every tale tells lies

Zuhanás
 

Szárnyad vége hozzám ér

Szemed féltő biztonságba visz

Kezed remegő mosolyt hív életre számon

 

Még fél, még fél a lelkem, nem egész

 

Nem tudom megtenni utolsó lépésem, várj!

Nem megy az ugrás

Hogy meghaljak én - hogy élhessek Én

Ne húzz, ne lökj, ne ránts magaddal még, várj!

 

Úszom a szélben, alattam mélyen ugrásra készen a lárva világ

Leszállok csendben

Szárnyam vége hozzád ér

Szemem féltő biztonságba visz

Kezem remegő mosolyt hív életre szádon

 

Még fél, még fél a lelked, nem egész

Falling
 

I feel your wing, it feels so safe

Cover me in peace and harmony

I am shivering, wake a smile on my horizon

 

I need, still need a piece to make me whole

 

I am not ready for taking the final step, wait!

Can’t lose my ground now

To give up my life – to win back my Life

Hold on, don’t drag me down, I just need time!

 

Flying so lonely, deep down below me you told me and I see a world to be born

Landing silently

You feel my wing, it feels so safe

Covers you in peace and harmony

You are shivering, I wake a smile on your horizon

 

You need, still need the peace to make you whole

Tükör

 

Feszít, hogy mennyit érsz

Mások tükrébe nézni félsz

Az út, mi csak tiéd

Néha elgáncsol, és nem látod a célt

 

A mély megrémít, de végtelenbe hív

 

A sötétben testedbe tép

Saját szilánkjaid roncsolnak szét

Idézd fel, miért érdemes

Mi az, ami tiszta és nemes az életben még

 

A mély megrémít, de végtelenbe hív

 

Ha félsz is, menj csak tovább – nem tudom, merre menjek

Itt és most éld a csodát – mondd meg, hogy miként éljek

Csak az igaz, ami vár – hadd lássam az igazságot

A lelked készen áll

 

Kínodban egyedül állsz – nem tudom, merre menjek

Sorsodhoz visszatalálsz – mondd meg, hogy miként éljek

Csak az igaz, ami fáj – hadd lássam az igazságot

A lelkem készen áll

 

Félsz, kifelé élsz, de hazudsz és mész

Tekinteted fénytelen, és a lelked képtelen

Odabent várni, így nem lehet szállni

Ha másoktól várod a megváltásod

 

Ha csöndesen befelé lépsz
Ijesztő belső térbe érsz

De ne hátrálj mégsem

Csak te vagy itt, értsd meg

Tudom, nehéz az ébredés

Rémítő tükröt tart e kéz

 

Nem tudom, merre menjek, merre visz tovább

Kiéhezett szívemet mi gyógyítaná

Mondd ki a nevem és követlek tán

A lelkem készen áll

Mirror

 

Afraid to see your face

In the mirror of someone’s gaze

The road you choose to take

Leads to confusion and you cannot see your aim

 

So scared by the deep, you sail on endless seas

 

The darkness will cut you inside

Your ego’s crushed pieces lie around

Remember, morning fades the night

All the gems inside will come to light to tell wrong from right

 

A deep well of fears – embrace your sweet release

 

Let nothing stand in your way – I don’t know where I’m going

Be present day after day – I feel my time is slowing

Only the future is right – please let me see my wisdom

Your soul is here to fly

 

You stand alone in your pain – I don’t know where I’m going

Nothing you do is in vain – help me to find my calling

Only what’s hurting is right – please let me see my wisdom

My soul is ready to fly

 

Lies paving your way, a big price to pay

Your mask covers emptiness – illusions and ignorance

Are what you’re made of, and so you can’t take off

With false expectations of your salvation

 

On taking the step to the core
You reach a scary inner door

Don’t take any action

It’s just your reflection

I know it’s hard to see the light

The mirror will scare you with surprise

 

I don’t know where I’m going, where I ever find

The love that could finally heal my yearning empty heart

Just say my name and I’ll be on your side

My soul has come to fly

Föld és ég

 

Két világ között a semmi ölén

Álmodunk, ölelünk, fáj még a lét

Cipeljük sorsunkat, keressük, hol vár a feledés

 

Elmennénk messzire, túl mindenen

Nyugalmunk mégis csak itt bent terem

Választott utunkat végig kell járnunk, csak ránk vár

 

Két világ vár a semmi ölén

Ez az álom most körbe ér

Elmennénk messze, túl mindenen

’Hol az óriás fák vigyáznak ránk

 

Még hull a hó, álmunk tenger mély

De lám, a fehér virág nyílik szerteszét

Ébreszt a fény, s fenn a hegytetőn

Óriás fák állnak, s így vigyáznak rád és rám

 

A bölcs öreg fák

Lombjuk árnyában megnyugvást találsz

Ég és Föld fonnak át

 

Sétáljunk át minden életen

Kiáltsunk, nevessünk, éledjen újra a szív

Fókuszban őriz a pillanat

Óriások lettek, s így vigyáznak rád és rám

A bölcs öreg fák

Lombjuk árnyában megnyugvást találsz

Ég és Föld fonnak át

Az ős néma fák
Gyógyításuk egy apró villanás
Föld és ég sóhaján


Ingrede intra umbram, peregrine! Vivere militare est

 

Jöjj végre földünkre hát (jöjj végre hát)

Fénylő boltívet borítunk rád (áradjon rád)

Régen jöttél hozzánk, véred kérgünkké vált

Gyere vártunk már, áradjon át

A bölcsesség rád
 

Lágyan ring lombunkon át (lágyan ring)

Tudatod fel a szférákba száll (szférákba száll)
Gyere majd újra el

Hogyha gyógyulni kell

Ezer év múlva is várunk rád

Mi itt várunk rád


Két világ között a semmi ölén

Álmodunk, ölelünk, fáj még a lét

Cipeljük sorsunkat, keressük, hol vár a feledés

 

Elmennénk messzire, túl mindenen

Nyugalmunk mégis csak itt bent terem

Választott utunkat végig kell járnunk, csak ránk vár

 Earth and Sky

 

Endlessly spinning we go on our way
Dreaming with eyes open, seeking the way

Life is a burden and where is the moment to ease the pain?

 

We would go all the way hoping to find

Direction, remedy, peace of the mind

We have no choice but to travel the road where it takes us

 

Two worlds are calling us to decide

If we leave all our dreams behind

We’d take the road where earth meets the sky

Where the ageless trees welcome us home

 

Snow falling hard, winter’s ocean deep

But see a white flower there open secretly

Wake from your sleep, take a look around

Tree giants towering over us on the ground

 

They reach to the sky

In their cool shade you find your inner guide

Earth and Sky intertwine

 

Come, take a walk in the lives we lived

Singing and shouting we’re feeling our heart is free

All of these moments are crystallized

Sage old trees giving you shelter and take you home


They reach to the sky

In their cool shade you find your inner guide

Earth and Sky intertwine

 

The trees are so wise

Healing power, a sudden flash of light

Earth and Sky softly sigh

 

Ingrede intra umbram, peregrine! Vivere militare est


Come to us be where we are (come to us now)

Find your peace in our shiny green arch (shiny green arch)
Your essence is encarved in our hard, ragged bark

We’ll be waiting to pour on you all

Our wisdom and light

 

Swaying through our canopy (swaying through)

Your mind reaches eternity (eternity)

Come and see us again

We’ll be easing your pain

We’ll be waiting for you all the time

Where earth meets the sky

 

Endlessly spinning we go on our way
Dreaming with eyes open, seeking the way

Life is a burden and where is the moment to ease the pain?

 

We would go all the way hoping to find

Direction, remedy, peace of the mind

We have no choice but to travel the road where it takes us

Ébredj fel!

 

Rémült lelkek

Alig élnek

Fásult szívük fáj

Dühük serceg

Mindig félnek

Üres szólam száll

 

Áttetsző fátyol csak a lét

Sejtjeid közt csillagközi a tér

Fényévek milliói tűnnek benned el

Szemedben szupernóvák ősi fénye

Tisztán felel

 

Anyánk a Mindenség, mélysége végtelen

Apánk a tér-időben rejlő Értelem

Tudatmélyről ősi ének varázslata száll

Összeolvadunk, szívünkben mélység-óceán  

 

Sérült lelkek

Ha fényre érnek

Életük elég

Hatalomtól

Részegülve

Eltűnik az ész

 

Ébredj fel!

Wake up


Fearful beings

Lifeless, sleeping

Aching, empty hearts

Flames of anger

Fear of pressure

Empty talk and farce

 

Life is a loosely woven veil

Starry seaways flowing in your veins

Millions of light years hide inside your body cells

Far ancient star explosions fill your eyes and 

Reveal themselves

 

She is the Mother Earth, compassionate and wise

And Father Sky, the reason in space-time’s disguise

Deep in your mind the magic of a song resounds

We’ll be one again, an endless ocean in our hearts

 

Broken beings

If ever seeing

Feed their lives to flame

Drunk with power

Their reason’s tower

Quickly fades away

 

Wake up now!

Te és én

 

Most, itt vagy velem, nézz jól körül

Válassz hát egyet a helyek közül

Szelíd világ, oly várva várt újabb remény

 

Most hadd mondjam el, mit el sem merek

Hadd lássam ismét szép hívó szemed

Ébredj fel, én itt állok majd Hozzád közel

 

Eltévedt múlt, rejtett jövő

Áradó végtelen élő erő

Édes talány, egy szép varázs

Csak miránk vár

 

Szelíd világ, végső remény

Fogadj el mindent, mit a szél fúj eléd

Álomhatár, s nincs benne más

Csak Te és Én

 

Most, ha itt vagy velem, nézz jól körül

Válassz majd egyet a helyek közül

Szelíd világ – s csak Te és Én

You and I

 

Now, as we are here, look well around

Find the last patch of soil within the bound

Welcome the world, this orphan child’s lost, hidden hope

 

Now let me recite the words of the will

Let me climb once more your glorious hill

Open the door and let me stay closer to you

 

Future unseen, past torn apart

Awaken by present, come out of the dark

Magnetic light, delicious charm

Waiting on us

 

Passing the days, in search of the One

Touching the realms of the nature begun

Arriving in hope, this maiden land

Just You and I

 

Now, if you stay here, look well around

Find a new patch of soil out of the bound

Welcome the world – just You and I

© MAYA - 2024

bottom of page